Wyróżnione

MISS ROSE, or Life Goes on in Your Mind

The book on Miss Rose,
born at the end of last December, rushes towards you
in the company of the New Year 2020.
From now
you can buy it online, directly on the website
of  the  c&b  Art  London  Publishing  House. 

Jakość_IMG-3775+

Książka o Miss Rose,
zrodzona pod koniec grudnia
ubiegłego roku, śpieszy do ciebie
w towarzystwie Nowego Roku 2020.
Od teraz
można ją kupić online, bezpośrednio na stronie
internetowej Wydawnictwa c&b ART London.

TWO PAGES, 32 – 34, Miss Rose is not bored.

DWIE STRONY, 32 – 34, Miss Rose nie nudzi się.

Pluje -str -3788